Bareda Redovisning AB

Vårt kontor är beläget i Bankeryd, ca 1 mil nordväst om Jönköping. Kundinriktningen är små och medelstora företag, såväl AB, HB, KB som enskilda firmor.

Bareda startade sin verksamhet 1968 och har för närvarande 4 medarbetare. Vi kan erbjuda mångårig erfarenhet inom ett stort antal branscher, från tillverkningsindustri till handels- och tjänsteföretag.

Vi ingår i ett nätverk av redovisningsbyråer/revisorer, har nära samarbete med en advokatbyrå, samt är medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

Jan Andersson och Per Therén är båda auktoriserade redovisningskonsulter.

Dessutom får du

personligt engagemang och ett personligt bollplank av samtliga frågeställningar som finns inom ett företag samt, om du så önskar, hjälp med att få igång ett aktivt styrelsearbete i ditt företag, m.m.

I vårt arbete

följer vi Svensk standard för redovisningskonsulter, REKO som är ett samarbete mellan FAR SRS - bransch organisationen för revisorer och rådgivare, och SRF - Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Tjänster

  • Bolagsbildning
  • Redovisning
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Deklarationer
  • Skatterådgivning
  • Löneadministration m.m.

Kontakt

Bareda Redovisning AB
Box 52
564 22 Bankeryd
Telefon: 036-37 80 10

Jan Andersson
Direktnummer: 036-37 05 31
E-post: jan.bareda@telia.com

Per Therén
Direkttel: 036-37 05 32
E-post: per@bareda.se